Tutustu kissoihimme

Albergassa asuu neljä tyttökissaa: Alla, Irina, Lilla ja Sansa. Alla on kahden Albergan pentueen emo. Irina on Allan pentu ensimmäisestä Albergan pentueesta, ja Lilla taas on Irinan pentu sen ainoasta pentueesta. Sansa on Lillan pentu ja neljäs kotona asuva sukupolvi.

keskiviikko 17. lokakuuta 2018

Pieni vakuutusvertailu


Vakuutusten tarpeellisuudesta voidaan olla montaa mieltä. Lemmikkivakuutus saattaa vaikuttaa kalliilta, mutta voi maksaa itsensä takaisin jo muutamalla eläinlääkärikäynnillä. Vanhimmat kissani täyttävät tänä vuonna seitsemän, ja tiedossani oli että se on joillakin vakuutusyhtiöillä yläikäraja vakuutusten myöntämiseen. Koska muutenkin kissojeni tilanteissa on tapahtunut muutoksia esimerkiksi kasvatuskäytön osalta, oli aika tarkastella kissojeni vakuutusturvaa nykytilanteessa.

Olen suhtautunut vakuutuksiin vähän kuin sateenvarjoon: kun se on varattuna, ei sade yllätä. Omat kissani ovat onneksi välttyneet suuremmilta sairauksilta ja tapaturmilta, joten eläinlääkärikulut ovat säilyneet maltillisina. Aina on kuitenkin varauduttava myös yllättäviin kuluihin ja ikäviin tilanteisiin. Kissa pitää tarvittaessa hoitaa, maksoi mitä maksoi! Mikään vakuutus ei korvaa kissan normaaliin hoitoon liittyviä kuluja, joten rokotukset, madotukset ja vaikkapa hammaskiven poisto maksetaan omasta pussista. Näissä kuitenkin kulut ovat yleensä kohtuullisia ja ennakoitavissa, mutta eläinlääkärin lasku alkaa nopeasti kasvaa silloin, kun sairauden selvittämiseksi ja hoitamiseksi tarvitaan erilaisia tutkimuksia ja joskus pitkäkestoistakin hoitoa. Tällöin vakuutus voi ainakin helpottaa huolta ja harmia.

Ketterällekin kissalle voi sattua vahinko
Erilaisissa tilanteissa myös vakuutustarpeet ovat erilaiset. Koska olen kasvattaja, synnytyksestä ja emon tai pentujen hoidosta voi aiheutua hoitokuluja. Vakuutusyhtiöiltä pyydettiin tarjousta neljälle kissalle oman tilanteeni mukaan: yksi leikattu ja kaksi toistaiseksi leikkaamatonta lemmikkiä, ja yksi jalostuksessa oleva naaras. Vakuutusyhtiöistä ainoastaan Agrialla oli tarjolla erikseen kasvatuskissoille kohdennettuja vakuutuksia. Kaikki kissani ovat venäjänsinisiä ja naaraita. Kissan rotu voi vaikuttaa vakuutuksen hintaan, tai jotkin sairaudet voi olla tietyltä rodulta rajattu korvattavien ulkopuolelle. Venäjänsinisillä tällaisia rotuun liittyviä rajoituksia ei ole. Myös kissojen ikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan: vanhemmilla kissoilla vuosimaksut ovat korkeammat. Vakuutusta hankkiessa kissasta pitää pääsääntöisesti täyttää terveysselvitys, joissakin tapauksissa yhtiö voi vaatia myös eläinlääkärin todistuksen ennen vakuutuksen myöntämistä.

Vakuutuksissa ei kannata tuijottaa pelkkää vuosimaksua, vaan selvittää myös korvauskäytännöt ja omavastuut. Jos kissalla on jo vakuutus ja se on saanut hoitoa johonkin sairauteen, voi olla että uudesta vakuutuksesta rajoitetaan kyseisen sairauden hoitokulut pois. Silloin yhtiön vaihto ei kannata, jos on mahdollista, että kissaa joudutaan vielä samasta syystä hoitamaan. Vakuutusten hinnoissa kannattaa myös huomioida erilaiset keskittämisedut ja alennukset, joita vakuutusyhtiöt tarjoavat asiakkailleen. Jotkin vakuutusyhtiöt yhdistävät lemmikkivakuutuksen kotivakuutukseen, joten pelkkää lemmikkivakuutusta ei ole saatavilla. Osa vakuutusyhtiöistä korvaa kissan henkiturvassa kuoleman lisäksi myös katoamisen tai varkauden. En pidä henkivakuutusta omassa tilanteessani tarpeellisena: jos joku kissoistani katoaa tai menehtyy, menetystä ei rahalla korvata, mutta esimerkiksi sijoituskissojen kohdalla henkivakuutustakin voi olla hyvä harkita. Vakuutustarjouksia pyydettiin erikseen henkivakuutuksiin ja hoitokuluihin, mutta kaikki tarjoukset eivät olleet ihan pyydetyn kaltaisia. Hintavertailu ei siis ole ollenkaan selkeää. Tarjoukset saatiin neljältä yhtiöltä: Agria, If, Lähitapiola ja Pohjantähti.Vertailun tekeminen yhtiöiden välillä ei ole helppoa, eikä saatuja tarjouksia pysty suoraan keskenään vertailemaan. Seuraavassa on kuitenkin lyhyesti esitelty saadut tarjoukset. Tarjouksissa on kerrottu enimmäiskorvaussummat vakuutuskaudessa. Agrialla matalin hoitokulukorvauskatto oli selkeästi muita korkeampi, 3000 euroa. Hoitokuluista laskettiin lisäksi yksinkertainen korvausesimerkki, jossa kissalla on vuoden aikana kaksi korvattavaa eläinlääkärikäyntiä 8 kuukauden välein, kulut 300 e ja 200 e.
Agria on pelkästään eläinvakuutuksiin erikoistunut yhtiö. Täällä jalostuskäytössä olevalle kissalle tarjottiin laajat Hoitokulu Jalostus- ja Jalostus Henki -vakuutukset, mutta muiden kissojen tarjoukset käsittivät vain hoitokuluvakuutuksen. Muutenkin tarjoukseen oli sisällytetty erilaisia omavastuuvaihtoehtoja, jotta niitä voisi vertailla tarjouksen sisällä.
Agrialla on saatavilla erilaisia vakuutustuotteita kasvattajia ajatellen. Emon jalostusvakuutus korvaa pentueen hoitokulut, keisarinleikkauksen sekä tietyissä tapauksissa kissan menetetyn jalostuskyvyn. Kun emolla on jalostushoitokuluvakuutus, pennut saavat Piilevät viat -vakuutussuojan, joka on voimassa 3 vuoden ja 3 kuukauden ikään asti. Agria määrittelee piilevän vian olevan sairaus tai muu vika, joka on alkanut kehittyä ennen pennun eläinlääkäritarkastusta ja kissanpennun myyntiä, mutta joka ei ole oireillut tai ollut tiedossa. Kasvattajan on mahdollista hankkia tämä vakuutus pentueelle myös erikseen.

Tarjous neljälle kissalle:
Jalostuskissa: kuolemantapaus 800 e; hoitokulut 3000 e, omavastuu 160 e sekä 20 % hoitokuluista omavastuujaksolla (125 vrk); lääkekulut 500 e
Kaksi lemmikkikissaa: hoitokulut 3000 e, omavastuu 90 e sekä 20 % hoitokuluista omavastuujaksolla (125 vrk); lääkekulut 500 e (esimerkkilaskelma tehtiin tämän perusteella)
Yksi lemmikkikissa: hoitokulut 3000 e, omavastuu 160 e sekä 20 % hoitokuluista omavastuujaksolla (125 vrk); lääkekulut 500 e
Vuosimaksu yhteensä 730,69 e
Korvaus esimerkkitapauksessa: 300-90-0,2x210+200-90-0,2x110=256 e. Asiakkaan maksettavaksi jää 244 e.
Vakuutuksen voimassaolo: Vakuutus voidaan myöntää kuusi viikkoa täyttäneelle lemmikille.
Muuta: Ensimmäisen vakuutusvuoden alennuksesta saa -15 % alennuksen, kun vakuutus on otettu ennen neljän kuukauden ikää, myös verkkokauppa- ja ryhmäalennuksia. Kattavasti jalostusvakuutuksia.
Agrialla on erilaisia vakuutustuotteita kasvattajien tarpeisiin
Ifillä tarjouksessa huomioitiin peräkkäisiä alennuksia: Kissaliiton jäsenyysetu sekä If Etuohjelman alennus, koska itselläni on yhtiössä muitakin vakuutuksia. Vakuutustarjouksessa oli selkeästi eritelty hinnan muodostuminen, ja sen perusteella pystyi mielestäni tarjouksista parhaiten arvioimaan hintaa ja korvausta. Omavastuu hoitokuluissa on 35 % korvaussummasta, joten sekin on selkeä laskea. Kissaliiton jäsenetu koskee kaikkien rotukissayhdistysten jäseniä.

Tarjous neljälle kissalle (ilman alennuksia):
Kuolemantapaus 900 e: 420,49 e
Hoitokulut 1000 e, omavastuu 35 % korvattavista kustannuksista: 691,59 e
Vuosimaksu yhteensä 1112,08 e.
Korvaus esimerkkitapauksessa: 500-0,35x500 = 375 e. Asiakkaan maksettavaksi jää omavastuuosuus 175 e.
Vakuutuksen voimassaolo: Vakuutuksen voi ottaa 6 viikkoa täyttäneelle pennulle ennen kuin kissa täyttää seitsemän vuotta. Henkivakuutus on voimassa, kunnes kissa täyttää 10 vuotta, hoitokuluvakuutus voidaan pitää voimassa koko kissan eliniän.
Muuta: Kissaliiton yhteistyökumppani, etu jäsenille -20 %. Etuja myös mm. ammattiyhdistysten jäsenille.

Lähitapiola on pitkään ollut näkyvästi mukana eläinvakuutusmarkkinoilla. Ensimmäiset sijoituskissana tulleet kissani vakuutettiin sijoitussopimuksen perusteella Lähitapiolassa, ja tuolloin vakuutuksen saattoi ottaa erikseen jalostuseläimelle. Sittemmin ainakin kissoilta jalostusvakuutus poistui, ja samalla omakin asiakkuuteni päättyi.

Tarjous neljälle kissalle (ilman alennuksia):
Kuolemantapaus 900 e: 280 e
Hoitokulut 1000 e, omavastuu 60 euroa ja sen ylittävistä kuluista 25 % lääkärissäkäyntikerta; eläinlääkärikäynnin yhteydessä jatkohoitoon määrättyjen lääkkeiden omavastuu 25  %: 680 e
Vuosimaksu yhteensä 960 e.
Korvaus esimerkkitapauksessa: 300-60-0,25x240+200-60-0,25x140 = 285 e. Asiakkaan maksettavaksi jää 215 e.
Vakuutuksen voimassaolo: Vakuutuksen voi ottaa vähintään 5-viikkoiselle ja alle 7-vuotiaalle kissalle. Henkivakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana kissa täyttää 12 vuotta, hoitokuluvakuutus voidaan pitää voimassa kissan koko eliniän.
Muuta: Lähitapiolan vakuutuksista saa S-bonusta.
Pohjantähdessä ei ollut mahdollista ottaa pelkkää hoitokuluvakuutusta, joten jotta saataisiin vertailtua hoitokuluvakuutuksen hintaa muihin tarjouksiin, kuolemantapauksen korvaussumma laskettiin myös alimman mahdollisen korvaussumman (100 e) mukaan. Omavastuu on sairauskulukorvaustapauksissa selkeä: sata euroa vuodessa kissaa kohti.

Tarjous neljälle kissalle:
Kuolemantapaus 900 e; hoitokulut 1000 e, omavastuu 100 e: vuosimaksu 998,86 e
Kuolemantapaus 100 e; hoitokulut 1000 e, omavastuu 100 e: vuosimaksu 922,35 e

Korvaus esimerkkitapauksessa: 500 e - omavastuu 100 e = 400 e. Asiakkaan maksettavaksi jää ensimmäisen käyntikerran omavastuuosuus 100 e.
Vakuutuksen voimassaolo: vakuutuksen voi ottaa yli kuusiviikkoiselle ja alle kymmenvuotiaalle kissalle. Vakuutus on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jolloin kissa täyttää 15 vuotta.
Muuta: Pohjantähden vakuutuksia myydään Mustin ja Mirrin myymälöistä (palvelutarjonta voi vaihdella paikkakunnittain) tai asiakaspalvelusta, jolloin ensimmäisen vakuutuskauden saa etuhintaan -10 %.

 
Pohjantähden vakuutuksia myydään myös Musti ja Mirri -myymälöissä
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta julkaisi kesäkuussa laajan lemmikkivakuutusten vertailun. Vertailu on verkossa vapaasti ladattavissa. 

Teksti on julkaistu Venäjänsinisemme-lehdessä 2/2018.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti